بیماری چمن و درمان و اصلاح چمن

بیماری چمن

بیماری چمن زمانی که هوا و/ یا مدیریت چمن برای گسترش بیماری مناسب است ،    می توانند جدی باشند. در طراحی ویلا چمن نقش مهمی دارد. چمن حس آرامش خاصی را در طراحی مدرن ویلا ایفا می کند. چمن ها در تمامی نقاط ویلا یا فضای سبز می توانند استفاده شوند.

قارچ ، رایج ترین علت بیماری های چمن می باشد که موجودات میکروسکوپی نخی شکلی هستند که اسپورهای انها توسط هوا یا آب منتشر میشود ، هر وقت که شرایط محیطی برای یک دوره زمانی مستعد میزبان میشود ، آلودگی های جدیدی بوجود می آورند.

زمانی که عوامل بیماری زا ( قارچ ها ) روی یک میزبان حساس ( bluegrass ) در یک شرایط محیطی مناسب ( دما ، رطوبت / آب ، نور ، مواد غذایی و فاکتورهای تنش ) هستند ، گسترش  بیماری صورت می گیرد.

بیماری های چمن را همیشه نمیتوان به آسانی شناخت ، تعدادی از فاکتورهای کلیدی و علائم بیماری در شناسایی بیماری کمک می کند از قبیل اندازه و شکل گیاهان مرده و در حال مردن ، لکه های خاص روی برگها ، کیفیت سیستم ریشه ای و رنگ برگ و خصوصیات رشد ، اینکه چه موقعی از سال است و دما هنگامی که بیماری توسعه یافته است. هنگامی که می خواهیم یک بیماری چمن را تشخیص دهیم  بهتر است تیمارهایی از قبیل کود، علفکش ها ، ارتفاع چمن زنی و تناوب آن ، تعداد آبیاری و میزان آن ثبت شوند.

با وجود اینکه عملیات مدیریت خوب چمن معمولا برای جلوگیری از خسارت های جدی مناسب است،  بیماری چمن میتواند ظاهر چمن را خراب کند. عملیات تلفیقی کشاورزی برای مدیریت چمن و کنترل آفات ، نیاز به قارچکش ها را محدود می کند.

 

گسترش بیماری ها اغلب همراه عدم اجرای مناسب روش های مدیریتی چمن می باشد : 1) انتخاب و کاشت نشاء یک رقم سازگار چمن 2) آبیاری کافی در زمان صحیح 3) کود دهی بموقع با میزان درست و تعادل عناصر غذایی 4) چمنزنی در ارتفاع توصیه شده 5) تهیه نورکافی و جریان هوا 6) نگهداری خاک با هوادهی و زهکش خوب  و 7) مدیریت لایه کاهبرگ

 

 

 

لکه برگ و Melting out

 

لکه برگ و melting out  جزء  بیشترین و مخرب ترین بیماری های چمن bluegrass  است. melting out  به علت تاثیر قارچ Drechslera poae و لکه برگ بوسیله Bipolaris sorokiniana  ایجاد میشود.

لایه کاهبرگ اضافی ، کود نیتروژن سنگین، سایه زیاد ، چمن زنی سطحی و علفکش های پهن برگ این بیماری ها را پیشرفت میدهند.

 

شکل 1. لکه های ارغوانی مایل به قهوه ای با مراکز روشن گسترش یافته روی برگها و غلاف های برگ توسط قارچ عامل بیماری لکه برگ /melting out  آلوده می شوند.

 

لکه های برگ در هوای گرم ظاهر میشوند و به آسانی قابل تشخیص اند. لکه ها روی برگها در کناره ها رنگ های قرمز-ارغوانی مایل به قهوه ای-ارغوانی و در مراکز رنگ قهوه ای مایل به برنزه دارند.( شکل 1 )

لکه های برگ ممکن است در عرض برگ گسترش یابند و اندازه طولانی تری در عرض دارند . لکه های برگ شاید علت مرگ نوک های برگ باشند در نتیجه در چمن های نازک برگچه ها نیز آلوده شده و ممکن است بمیرند. Melting out  به صورت لکه هایی روی تیغه های برگ شروع میشود و سریعا به پایین برگچه ، طوقه ها و ریشه ها جابجا میشود. در مراحل پیشرفته زمانی که چندین گیاه در یک بخش نامنظم بزرگ می میرند. آن melting out  شناخته میشود.( شکل 2) این بخش ها شاید دامنه ای در اندازه ای از چندین اینچ تا چندین فوت داشته باشند و ممکن است یک بخش نامنظم در وسط یک چمن کامل تشکیل شود.

 

 

شکل 2. زمانی که طوقه ها توسط قارچ عامل لکه برگ/ melting out از بین می روند (WCS) چمن های نازک به وجود می آیند.

 

وقتی که melting out  بوجود آید کنترل آن مشکل است. فراهم کردن آبیاری و کود دهی به میزان و به موقع خطرmelting out  را در چمن شما برای ارقام bluegrass کاهش خواهد داد.

به رقمKentucky bluegrass  معمولی نباید کود سنگین داده شود ، طوری که در ارقام برگزیده  bluegrass بیماری های آن گسترش پیدا می کنند.

این قضیه مخصوصا برای دوری از استفاده اضافه از کود نیتروژن و آبیاری در هردفعه   مهم است.

حذف لایه کاهبرگ اضافی- لایه ای از مواد گیاهی سفت و در هم بافته شده با بافت زنده درمیان سطح خاک و گیاهان سبز. ممکن است نیاز به قارچکش ها شود تا بیماری لکه برگ را کنترل کنند. وقتی که با یک تغییردرعملیات کشاورزی همراه میشوند ، اثر آنها به طور موقتی و مفید است.

اگر قارچکش ها به صورت کاربردی استفاده شوند ، هنگامی که لکه های برگ مشکل جدی می باشند ، بیشترین تاثیر را دارند و وقتی بخش هایی از چمن شروع به مردن می کنند کمترین تاثیر را  دارند. زمانی که بخش های بزرگتری از melting out  می میرند.

بخش های از بین رفته ( مرده ) باید با یک واریته مقاوم دوباره بذرافشانی شوند. ارقام  bluegrass در حساس بودن به  melting out تفاوت دارند. گونه های قدیمی bluegrass معمولی خیلی حساس هستند در حالی که ارقام برگزیده معمولا کاملا مقاوم اند.

 

 

 

 

 

بلایت فوزاریومی ( Fusarium Blight )

 

 

شکل 3. مناطق هلالی شکل مرده یا در حال مردن چمن از علائم بیماری ترکیبی است.این بیماری قبلا” Fusarium blight ”  یا syndrome ” ” Fusarium blight نامیده میشد که فکر می کردند یک بیماری مجزایی است که در آن قسمتهایی از چمن به صورت نقش های    ” چشم قورباغه ” گسترش می یابند. این هلال شکل گرفته بخشهای مرده یا در حال مردن چمن با یک مرکز سبز چمن را شامل میشود.اکنون این بیماری به صورت یک ترکیب نسبتا مشابه که شامل :

Necrotic Ring Spot ،Rhizoctonia Yellow Patch  ، وSummer Patch است ، شناخته میشود. (شکل 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لکه حلقوی نکروتیک ( Necrotic Ring Spot )

 

 

شکل4. تجزیه کاهبرگ ها در قسمتهای آلوده چمن باعث ایجاد مناطق فرورفته یا مناطق فشرده میشود.(WCS)

 

این یک بیماری مهم در kentucky blue grass است که مخصوصا در چمن های با قدرت نگهداری بالا، معمول است.عامل لکه حلقوی نکروتیک   Leptosphaeria korraeاست. یک قارچ که بیشترین فعالیت را دربهار و پاییز دارد ، همه نشانه هایش ممکن است در سراسر فصول مشاهده شوند. اولین علائم، بخشهایی با قطر 24-6 اینچی همراه یک مخلوط همگنی از تیغه های قرمزیا کاهی رنگ در اطراف قسمت بیرونی حلقه موجب شکل گرفتن یک نقش “چشم-قورباغه” میشود. ریشه ها و طوقه های گیاهان آلوده با نوارهای سیاه از قارچ لکه های حلقوی نکروتیک پوشانده می شوند. کاهبرگ ممکن است در جاهای خاصی تجزیه شود.در هوای گرم بندرت تیغه ها قرمز به نظر میرسند.گیاهان آلوده در هوای سرد بهار و پاییز ضعیف می شوند و به گرمای تابستان و خشکسالی خیلی حساس اند. این تنش گیاهان ضعیف را به سمت مرگ می برد و ممکن است یک علائم خفیفی مشاهده شود و اگرچه قارچها ممکن است در این زمان فعال نباشند.

وقتی که حلقوی نکروتیک ایجاد شد کنترل آن سخت است و ممکن است برای 2 الی 4 سال خسارت باقی گذارد. کنترل کردن نیازهای یک مدیریت عملیاتی شامل : کنترل کاهبرگ ، تعادل عملیات کود دهی ، کاهش فشردگی خاک ، تغییر عملیات آبیاری و امکان استفاده از سموم  قارچکش.

 

لایه کاهبرگ با ضخامت کمتر از 2/1 اینچ نگهداری شود.  چمن زنی عمودی یا power raking  باید در بهار یا پاییز جهت کاهش کاهبرگ انجام گیرد. تیغه های power rake باید با نفوذ کاهبرگ به خاک هماهنگ باشد.استفاده از دستگاه چمن زنی در حذف کاهبرگ تاثیر کمتری دارد. هرس عمودی برای تاثیر کافی جهت حذف کاهبرگ ممکن است چندین سال طول بکشد. Top dressing ، یعنی پخش یک لایه نازک خاک روی چمن ، روش دیگری برای افزایش سرعت تجزیه کاهبرگ است. یک هوادهنده همچنین می تواند برای حذف توده لایه کاهبرگ و خاک استفاده شود.

 

وقتی خاک روی سطح باقی می ماند، هوا ، کاهبرگ را تجزیه می کند. هوادهی همچنین فشردگی خاک را کاهش میدهد ، نفوذ آب را بهبود می بخشد و ساختمان ریشه را توسعه میدهد.

 

در مناطقی که چمن در یکی از گونه های خاک قرار می گیرد روی گونه دیگر خاک ( برای مثال، پیت چمن روی رس سنگین ) ، اغلب ریشه های کم عمق توسعه می یابند. هوادهی به حل این مشکل کمک می کند. کاهش کاهبرگ توسط هر روشی به تنش خشکسالی تابستانه کمک خواهد کرد.

 

عملیات کوددهی باید به صورت متعادل انجام شود. باید استفاده زیاد کود ازته در بهار دوری شود. یک پوند ازت خالص در 1000 فوت مربع در اوایل سپتامبر میتواند بعد از آخرین چمن زنی ( اواخر اکتبر تا اوایل نوامبر) استفاده شود، زمانی است که چمن به خواب می رود. میزان مصرف کمتر ( 2/1 پوند ازت ) در بهار و تابستان می باشد ، مگر اینکه نیاز به رشد مداوم چمن داشته باشیم.

عملیات آبیاری باید تغییر کند، آبیاری سبک به طور همیشگی ، برای نگهداری میزان رطوبت در ارتفاع   (2-2/1) اینچی چمن. آبیاری در طول گرمای تابستان بحرانی است. اگر در طول روز آبیاری کافی صورت گیرد به  رفع گرما و تنش خشکسالی کمک خواهد کرد.

1کیلوگرم= 2/2پوند و  یک فوت 5/30 سانتی متر

سموم قارچکش نیز اگر قبل از خسارت به کار برده شوند ، می توانند به کنترل کمک کنند. بخش های مرده می تواند با استفاده از ارقام مقاوم bluegrass یا rygrass مناسب برای چمن ها دوباره بذرپاشی شوند.

کاشت دوباره چمن معمولا تاثیری ندارد و ممکن است بیماری سریعا ظاهر شود.

 

 

 

 

  لکه زرد ریزوکتونیا( Rhizoctonia yellow patch ) 

 

 

شکل 5. حلقه های زرد رنگ مایل به قهوه ای احاطه کننده ی چمن سبز. این علامت “چشم-قورباغه ای” ویژگی Rhizoctonia yellow patch است.(POL)

 

Rhizoctonia yellow patch یک بیماری جدی برای   kentucky blue grass محسوب میشود.این بیماری توسط قارچ Rhizoctonia cerealis ایجاد شده و نسبت به سرما ، رطوبت ، گرما مقاوم است. اگرچه رطوبت خیلی زیاد شرایط مطلوبی برای Rhizoctonia yellow patch فراهم می نماید اما همواره روی چمن جدیدی که در خاکهای سنگین مستقر است ، خسارت وارد می کند و این وضعیت در چمن هایی با کاهبرگ سنگین و خاک فشرده نیز ممکن است ، رخ دهد.

اولین علائم بخش های 2 تا 3 اینچی از چمن سبز کمرنگ مایل به سبز- زرد هستند. این بخش ها بزودی به رنگ برنزه کمرنگ یا قهوه ای در می آیند و ممکن است اندازه شان بیشتر از 2 فوت افزایش یابند. علامت “چشم-قورباغه ای” با رنگهای سبز- زرد مایل به قهوه ای رایج است که احاطه گر مراکز چمن است. ( شکل 5)

بخش هایی که دارای ظاهر فرورفتگی مربوط به تجزیه کاهبرگ هستند. تیغه های برگ در نزدیک حاشیه در رنگهای قرمز مایل به قرمز – ارغوانی در نوک برگ به طرف پایین ادامه می یابند. لکه های برنزه با کناره های تیره ممکن است روی تیغه ها قبل از بلایت کامل گسترش یابند. علائم زمان وقوع آن در سال با لکه های حلقوی نکروتیک هم پوشانی میشوند – ریشه ها و طوقه های چمن بیمار شده توسط  Rhizoctonia yellow patch ، توده ای از ریسه های سیاه رنگ از قارچهای روی آنها را ندارند.

 

عملیات کشاورزی که برای کنترل بیماری لکه حلقوی نکروتیک گفته شد برای بیماری Rhizoctonia yellow patch استفاده میشود و تاکید بیشتری بر روی کاهش رطوبت و ایجاد تهویه در جایی که چمن فرش بر روی خاکهای سنگین است میشود و هیچ قارچکشی    در کنترل بیماری لکه زرد موثر نیست.

 

 

 

لکه تابستانه ( Summer patch )

 

لکه تابستانه توسط  قارچ Magnaporthe poa ایجاد میشود که در رقم kentucky blue grass کمتر رواج دارد. این بیماری در طول اوقات گرم تابستان بوجود می آید. اولین علائم آن بخشهای زرد با قطر 6 تا 12 اینچی می باشد. چمن در این بخش ها نازک میشود و به رنگ برنزه تغییر می یابد. اگر هوا گرم ادامه یابد ، همه قسمت های چمن ممکن است بمیرند. بخش های مرده ممکن است توسط علف های هرز پوشیده شوند.

 

رطوبت خاک در توسعه بیماری مهم است. آبیاری اضافی یا عدم آبیاری در طول هوای گرم تابستان ممکن است بیماری را شدت دهد.

 

 

 

لکه دلاری اسکلروتینیا (   ( Sclerotinia Dollar Spot

 

 

شکل6. بخش های لکه دار کمرنگ از چمن bluegrass آلوده شده توسط قارچی که علت لکه دلاری است.

 

لکه دلاری توسط قارچ  Lanzia spp. و Mollerodiscus ایجاد میشود . بخش های مدور 23 اینچی روی چمن های خزنده بوجود می آیند و بخش های مدور لکه دار 4 تا 6 اینچی روی چمن های  bluegrass ایجاد می کنند. این بخش ها که رنگ کاه دارند ممکن است بر روی برگ گیاهان آلوده دیده شوند.( شکل7) در اولین مرحله بیماری ، لکه های برنزه رنگ مشخصی روی برگها و نوارها گسترش می یابند ، اغلب یک مرز قهوه ای – قرمز رنگ

روی لکه های برگ دیده میشود.

 

 

 

 

شکل7. رشد تار عنکبوتی در اوایل صبح دیده میشود موقعی که شبنم بر روی لکه های دلاری چمن آلوده وجود دارد. (WCS)

 

لکه دلاری در دمای 6 تا 85 درجه فارنهایت با رطوبت بالای هوا و رطوبت پایین خاک گسترش می یابد. این بیماری معمولا روی چمن هایی که کود دهی نشدند ، روی میدهد اما گاهی اوقات روی چمن هایی که قابلیت نگهداری بالایی هم دارند تحت تاثیر تنش رخ می دهد. که میتوان چمن ها را بوسیله کود دهی متعادل و آبیاری و استفاده از سموم قارچکش مورد نیاز ، نگهداری نمود. ارقام  bluegrass حساسیت متفاوتی نسبت به لکه دلاری دارند و بیشتر حساسیت متوسط یا مقاومت متوسط دارند.

 

Rhizoctonia Blight ( Formerly Brown Patch)

 

 

شکل 8 . Rhizoctonia Blight بخشهای مدورازچمن های بیرنگ با قطر1تا 3 فوت تولید میکند. (WCS)

 

Rhizoctonia Blight یک بیماری هوای گرم است . قارچ  Rhizoctonia Blight ، بخشهای مدوردندانه دارروی چمنها بوجود می اورند. قطر این بخشها 1تا 3 فوت است . درهوای مرطوب ، درحالی که هنوزشبنم روی چمن است ، حاشیه بیرونی هربخش ممکن است حلقه هایی به رنگ خاکستری تیره ما یل به ارغوانی تیره درنزدیکی صبح به خود بگیرد. این علامت مشخص یک “حلقه دودی” نامیده می شود که بعدا درطول روزنا پدید    می شوند ابتدا چمن ظاهرآبسوخته تیره دارد اما بعدا به سمت رنگ قهوه ای روشن خشک می شود. ( شکل 8) .

 

قارچ Rhizoctonia Blight  بیشترین فعالیت را دردمای 80 تا90 درجه فارنها یت دارد. زمانیکه برگهای چمن درهوای مرطوب درمد ت طولانی باقی می مانند. زمانی ازکود ازته بیشتری استفاده شود شدت بیشتری پیدا میکند . دمای شب بالای 70درجه فارنهایت ومدت زمان شبنم طولانی برای گسترش سریع Rhizoctonia Bligh منا سب است .

خطر Rhizoctonia Bligh عملیات مدیریتی متداولی را که درذیل گفته شده کاهش میدهد. مخصوصا دوری ازکاربرد اضافی ازت قبل از گرمای هوا ودوری از لایه کاهبرگ اضافی . زمانی که هوا برای این بیماری مساعد شود ، ممکن است یک قارچ کش نیازشود.

 

سفیدک سطحی ( پودری)  Powdery Mildew

 

 

شکل 9 . سفیدک  پودری بصورت یک پودر سفید روی برگهای چمن آلوده رشد میکند.       ( POL)

 

سفیدک پودری یک مشکل رایج درچمنهای bluegrass درمناطق سا یه داراست. قارچهای سفیدک Erysiphe graminis ، به سطح برگهای چمن حمله میکنند ، توسعه خوبی پیدا می کنند. رشد قارچی بصورت یک پودرسفید سطحی روی برگها ایجاد میشود (شکل 9). درسایه زیاد ، سفیدک پودری بخشهای الوده برگها ، زرد میشوند . درنتیجه منجر به زردی وازبین رفتن برگهای پایینی یا حتی مرگ گیاهان میشوند.

سفیدک پودری دربخشهای متراکم بوته ها یا درختها و جایی که گردش هوا کم است ، گسترش می یابد . رطوبت بالا و سایه قابل توجهی ودمای 60 تا  72 درجه فارنهایت لازم است. دربرخی موارد ، سفیدرک پودری با هرس هدف دار درختچه ها برای جریان بهتر هوا و نفوذ بیشترنورکمک میکند .درجاییکه سفیدک پودری یک مشکل میشود ،ازارقام حساس یا گیاهان ثانویه که روی سطح زمین را می پوشانند، باید دوری نمود.

 

 

 

 

کپک برفی خاکستری

Typhula Blight (Formerly Gray Snow Mold)

 

(شکل 10) بخشهای مدور چمن بیمارمی پیوندند تا بخشهای بزرگتری ازچمن الوده توسط Typhula blight را تشکیل دهند . (MCS)

 

کپک های برفی معمولا در بهار موقعی که برفها از روی چمنها ذوب میشوند، ظاهر میشوند (شکل 10). این ها دو گونه از رایجترین کپک های برفی هستند : Typhula Blight Fusarium Patch . آنها معمولا میتوانند توسط علائمشان مشخص شوند.                   تحت شرایط نسبتا متفا وتی گسترش می یابد و توسط قارچکش های مختلف کنترل میشود . Typhula Blight  توسط قارچ هایی که دمای پایین را می پسندند ،

مانند Typhula incarnata و T. ishikariensis ایجاد میشوند .                            مخصوصا درزمینهای یخ نزده پوشیده ازبرف فعال اند.

اولین علائم خسارت Typhula Blight موقعی که برفها ذوب میشود، ظاهر میشود. بخشهای مدور دندانه داربا قطر 2تا40 اینچ یا بیشترتوسعه می یابند. این بخشها کاهی رنگ هستند. ودرمدتی که چمن به علت ذوب برف سرد و مرطوب است توسعه می یابند. چمن در بعضی بخش ها ظاهر نامنظمی دارد وممکن است کپک خاکستری رنگی بروی کل ان قسمت دیده شود .اندامهای سخت قارچ اسکلروت نامیده می شوند که بروی برگها یا طوقه گیاهان الوده گسترش می یبابند . اندازه اسکلروت T. ishikariensis به اندازه نوک سوزن وسیاه رنگ است ولی اسکلوروت  T. incarnata قطرش تا16/3 اینچ بوده وقهوه ای رنگ است. وجود این اسکلوروتها به تشخیص Typhula Blight کمک میکند.

 

قارچ Typhula در تابستان درخاک یا کاه برگ بصورت اسکلروت باقی می ماند. رشد فعال قارچ درعدم حضور نورزیر پوشش برف یا درزیرزمین یخ زده قطع میشود. رشد در دماهای نزدیک دمای یخ زدن ( یاکمی زیردمای یخ زدن) بعدازذوب برف درمدتی که چمن خیس بوده وهوا سرداست ادامه می یابد .فعالیت Typhula وقتی که دما به 45درجه فارنهایت برسد ویا سطح خشک شود، متوقف میشود. عملیات تلفیقی برای کنترل Typhula Blight شبیه آن در        Fusarium patch است ، قارچکش ها بندرت برای چمنهایbluegrass  مورد نیاز هستند.

 

 

 

 

 

 لکه فوزاریومی ( کپک برفی صورتی )

 

Fusarium Patch ( Formerly Pink Snow Mold )

 

قارچهای Microdochium nivalis تولید قسمتهای زردی میکنند باقطر چندین اینچ تا یک فوت که معمولا موقعی که برف شروع به ذوب شدن میکند ظاهر میشوند . تا زمانیکه چمن مرطوب باقی می ماند آن قسمتها سفید به نظرمیرسند ، ممکن است توسط لایه پنبه ای شکل از کپک پوشانده شوند که رنگ سفید یا صورتی کمرنگ دارند. رنگ صورتی وعدم وجود اسکلروتها باعث تشخیص Fusarium Patch  نسبت به Typhula Blight  میشوند.   معمولا فقط برگهای  Kentucky bluegrass می میرند اما همه گیاهان ممکن است درطی سال ها با فعالیت زیاد کپک برفی ازبین روند.

Fusarium Patch زیریک پوشش برفی زمین یخ نزده گسترش میابد. همچنین در هوای سرد مرطوب درپاییز وبهاردردمای بین 32تا60 درجه فارنهایت گسترش می یابند.

این دو بیماری کپک برفی هر سال روی چمن ها بوجود نمی آید اما در اغلب شرایط مناسب درموقعی که پوشش برف زودرس و خیلی زیاد است ازیخ زدگی زمین جلوگیری می کند. زمستا ن سرد باعث پیشرفت کپک برفی درچمنها نمی شود اما ممکن است دربخشهایی ازچمن مرده صدمه ناشی از سرمای زمستان باشد زیرا طوقه ها با یخ زدگی می میرند ویا خشک می شوند (خشک شدن)

فراهم نمودن مدیرت چمن خطرکپک برفی را کاهش خواهد داد. عملیات مدیریت شامل اینست که درپاییز به منظوراینکه ضخامت چمن برای توسعه کپک برفی زیادنباشد،چمن همیشه زده شود. بخشهایی ازچمن که دچارکپک برفی شده اند نباید درتابستان قبل یا اوا یل پاییزکودهی

سنگین شوند .دراواخرپاییز کاربرد کود (بعداز15 اکتبر) باعث افزایش رشد کپک برفی نمی شود. کپک برفی معمولا انقدر زیاد نیست که ازقارچکشها برای جلوگیری ازان استفاده

کنیم ، مگراینکه سا بقه ای ازبیماری دران محل وجود داشته باشد.زمانیکه کپک برفی دربهار

مشاهده میشود، معمولا برای بکارگیری قارچکشها خیلی دیرشده است . گسترش Typhula Blight بصورت نرمال چند روز بعداز ذوب شدن برف ادامه می یابد.  Fusarium Patch   میتواند مدت طولانی تری گسترش یابد. بعداز ذوب شدن برف ، مخصوصا وقتی باران سرد یا برف دراواخر بهار می اید کاربرد قارچکشها ممکن است از خسارت زیاد Fusarium Patch  جلوگیری کند اما بندرت توصیه میشود.

 

بیماری زنگ( Rust )

 

 

شکل 11. زنگ ها برروی چمن با جوشهای نارنجی رنگ مشخص میشوند که بر روی سطح برگ ایجاد میشوند.

عامل بیماری زنگ ، Puccinia spp است که هرسال دیده نمیشود اما گاهی اوقات ارقام حساس بیماری در طول دوره های گرم تابستان، رشد چمن را کاهش میدهند.

زمانی که زنگ شدید است ، چمن ممکن است از رنگ زرد به رنگ نارنجی – قرمز تغییر یابد.زمانی که چمن زنی انجام میشود یک گرد نارنجی – قرمز رنگ هوا را پر میکند وهمچنین روی کفشها ولباسها قرار میگیرد در تیغه های مجزایی از چمن ، لکه های نارنجی-زرد به نارنجی – قرمز تبدیل میشوند.(پوشیده از پودر به رنگ زرد میباشند) – که اسپورهای قارچ می باشند (شکل11).زمانی که زنگ شدید است، تیغه های برگ ،زرد رنگ میشوند، پژمرده شده و از بین می روند. زنگ ممکن است یک چمن را ضعیف کند، چمن را بیشتر حساس به سرمای زمستان بعدی میکند.

 

زنگ رشد خوبی در هوای مرطوب دارد با دمای شب 70 تا 75 درجه فارنهایت و دمای روز 85 تا 95 درجه فارنهایت، رطوبت ناشی از شبنم چند ساعت بعد از طلوع خورشید و باران سبک متناوب(یا ابیاری) طوت میکشد. زنگ ممکن است مخصوصا روی ارقام Merion        و Touchdown از bluegrass که خیلی حساس هستند، شدید باشند. زمانی که هوا برای زنگ مناسب است، بیماری روی چمن هایی با قدرت بقای کمتر، شدیدتر میشوند– چمنها با حاصلخیزی کم خاک و دارای تنش خشکی.آن همچنین در مناطق سایه دار و بر روی چمنهای بریده و خم شده هم مشکل ایجاد میکنند.زنگ ، با حفظ رشد مناسب چمن، با استفاده از کود وابیاری کافی به اسانی کنترل میشود. وقتی که رشد نرمالی وجود دارد چمن به صورت متناوب در ارتفاع مناسب باید کوتاه شود وچمنهای زده شده که یک منبع مهم برای قارچهای زنگی است را نیز حذف کنیم. قارچ کشها معمولا مورد نیازیا اقتصادی برای مالک نیستند اما ممکن است به حفظ رویش جدید در زمانی که زنگ شدید است و هوا توسعه زنگ را پیشرفت میدهد، کمک کند.

سیاهک نواری ( Stripe Smut )

 

 

شکل 12. تیغه های برگ با قارچ سیا هک نواری

سیا هک نواری توسط قارچ  Ustilago striiformis ایجاد می شود که یک بیماری مخصوص هوای سرد است که بعضی مواقع دردوره های هوای سرد بهاریا سرد پاییز دیده میشود. دمای50 تا60 فارنهایت برای توسعه این بیماری مناسب است .وقتی دمای هوا درتابستان برای مدت طولانی 90 درجه فارنهایت میشود هیچ علائمی از بیماری گسترش  نمی یابد.

چمن ها با سیاهک نواری ،رشد ضعیفی دارند واغلب بخش- بخش ،ناهموارونازک اند. رگه ها دربرگهای گیاهان الوده بزرگ میشوند که زرد – سبز هستند ، بعدا خاکستری رنگ میشوند و سپس درنهایت سیاه میشوند. زمانیکه رگه ها سیاه میشوند ، سطح برگ شکسته میشود و یک پودرسیاه رنگی (هاگهای قارچ سیاهک) ازرگه های سیاه ازاد میشوند. (شکل 12)

این پارگی طولی برگهاراازطول به نوارهای باریکی تقسیم می کند. نوک این نوارها بسمت پایین می پیچد برگها قهوه ای شده ومیمیرند ،گیاهان الوده ممکن است بمیرند که درنتیجه نوارهای باریکی ازچمن رابوجود می اورند . سیاهک نواری به تعدادی ازارقامbluegrass  وهمچنین به چمن های خزنده حمله می کند.

کنترل بندرت نیاز است چون بیماری بندرت شدید است .موقعی که خسارت روی میدهد ،کاربرد ازت وآبیاری عمیق درصبح زود باعث تحریک رشد وافزایش گسترش بیماری میشود. وقتی بیماری شدید است ، قارچکش بنومیل ممکن است دراواخر پاییز واوایل بهار

استفاده شود.

 

 

 

 

 ( Red Thread بیماری تارهای قرمز (

 

 

شکل13.  نوارهای نخی مانند قرمزروشن قارچ Red Thread درنوک یا کناره های تیغه برگ تشکیل میشود.(POL)

نخ قرمزتوسط قارچ  Laetisaria fuciformisایجاد می شود هوای سردومرطوب برایش مناسب است .نخ قرمز ممکن است بیشتردرارقام fescue و ryegrass چمنها رایج باشد .نخ قرمز باعث می شودتا قسمتهایی ازچمن بیرنگ شود قسمتهای نامنظم از چندین اینچ تاچندین فوت برنگ سفید تا صورتی رنگ ایجاد می شود. تیغه های برگ و غلافها مورد حمله قرارمیگیرند.درابتدا نواحی ابسوخته یا سبز روغنی شکل ایجاد میشود وبعد قسمتهای الوده، خشک شده و به رنگ برنزه در میایند. در مناطق مرطوب لکه های الوده توسط قارچ صورتی ژلاتینی پوشیده میشود که تشکیل نوارهای نخی شکل به رنگ قرمز روشن در نوک برگها یا از برگی به برگ دیگر میدهد(شکل 13)

بهترین دما برای نخ قرمز 68 تا 75درجه فارنهایت میباشد.نخ قرمز میتواند روی        قرمز(ترکیبی از علفهای مقاوم به سایه) و ممکن است گاهی روی bluegrass شدید باشند.

کنترل با قارچ کشها برای نخ قرمز معمولا نیاز نمیباشد.اگر سطح ازت خاک کم باشد ،کوددهی به چمن ممکن است به بهبود سریع ان کمک کند.ابیاری عمیق و دوری  از ابیاری سبک متناوب مخصوصا  ،در اواخر بعد از ظهر ممکن است به کاهش خسارت کمک کند.

چمنهای زده شده زمانی که بیماری فعال است باید جمع اوری شوند.

 

 

 

 

 

Pythium Blight

 

شکل 14. ظاهر آبسوخته چمن های مبتلا به Pythium Blight

 

 Pythium Blight ناشی از Pythium spp در آب و هوای گرم ایجاد میشود. علائم آن به صورت لکهه های گرد و نامنظم است که در ابتدا قطر 1 تا 6 اینچ دارند.در اول صبح لکه ها حالت روغنی سبزرنگ یا آبسوخته دارند و چمن ها حالت مخاطی یا روغنی دارند. بعدا چمنها دارای لکه می میرند و چمن حالت برنزه روشن و چروکیده پیدا می کند. مناطق آلوده ظاهر نمدی داشته و توده پنبه ای سفید بر روی تیغه های برگ قسمتهای آلوده در شرایط مرطوب ایجاد میشود.

تیغه های برگ در حاشیه قسمت های مرده ، زخمهای کاهی رنگی پیدا می کنند که مرز مشخصی ندارند. عدم وجود مرز قهوه ای در زخمها عامل تشخیص این بیماری از لکه دلاری است. اگر چمن زمانی که مرطوب است، درو شود.   بیماری توسط چمن های زده شده در مسر چمن زنی گسترش می یابد.

Pythium Blight طبق الگوی زهکش گسترش می یابد.

این بیماری در روز های با دمای 84-95 درجه فارنهایت و شب های بالای 68 درجه فارنهایت تشدید میشود.بیماری در فصل خنک در خاکهایی که کود زیادی دارند شدیدتر میشود.خاک مرطوب و کاه برای این بیماری مناسب است. یک لایه از آب بر روی برگها برای آلودگی ضروری است. برای کنترل آن باید آبیاری را مدیریت کرد. از آبیاری زیاد و آبیاری در آخر روز ها که باعث خیس ماندن گیاهان در طول شب میشود باید خودداری کرد. وقتی چمن ها خیس هستند مخصوصا در هوای گرم نباید چمن زنی صورت گیرد. از کوددهی زیاد مخصوصا کود ازته در هوای گرم پرهیز شود. اگر قسمت آلوده بیش از 5/0 اینچ ضخامت دارد باید حذف شود. قارچکش برای کنترل آن وجود ندارد ولی بعضی از محصولات تجاری هستنذد که موثر می باشند.

 

 

قارچ Fairy Ring  

 

شکل 15.نواحی داخلی وخارجی مناطق آلوده و قسمت ه بدون رشد در چمن ها ناشی از قارچ Fairy Ring

 

بعضی مواقع قارچهای کلاهک دار دایره های بزرگی را روی چمن ها ایجاد می کنند. هر ساله این دایره ها بزرگتر می شوند وقتی این دایره ها کوچک باشند زاثر چندانی روی چمن ندارند ولی وقتی بزرگتر میشوند یک قسمت با قارچهای کلاهک دار به وجود می آید که در داخل این دایره رشد چمن ضعیف میشود یا چمن ها از بین میروند. به این ناحیه ، ناحیه عدم رشد می گویند که ممکن است دایره دیگری در داخل این قسمت تشکیل شود. ( شکل 51)

کنترل Fairy Ring مشکل است و نصف صاحب خانه ها با آن کنار می آیند. یک راه برای حذف این مشکل برداشتن ان قسمت است هرجند که این کار چندان عملی نیست. برای اینکار باید حداقل یک پا بیشتر از ناحیه آلوده کنده شود و ازبین برده شود. سپس خاک این قسمت به عمق یک پا باید بیرون آورده شود. باید مواظب باشیم که بقیه قسمتهای چمن در حین کار آلوده نشوند . حفره ایجاد شده را از خاک جدید پر کرده و دوباره بذر کاری میشود. بذر کایر باعث میشود که تمکان الودگی مجدد کم شود. انجام این کار بدون ایجاد الودگی در سایرقسمتهای چمن مشکل میباشد.

برای کسانی که می خواهند با این بیماری کنار بیایند ، راه های متعددی برای کم کردن خسارت وجود دارد. چمن را چندین بار کود ازته داد تا علائم بیماری را بپوشاند. بیشتر رشد قارچ Fairy Ring بر روی زمین و زیر قارچهای کلاهک دار است. با استفاده از یک ، Root Feeder حفراتی حداقل به فاصله هریک پا در مناطق زرد یا مرده چمن حفر کنید و آب زیادی را به این حفرات تا عمق 10 تا 24 اینچ وارد کنید. این کار را متناوبا تکرار کنید . افزایش رطوبت خاک باعث تغییر بالانس اکولوژیکی شده و رشد قارچ Fairy Ring  را کند می کند. کاربرد عامل رطوبت زا باعث افزایش نفوذ پذیری شده و این به کاهش علائم کمک میکند. هوادهی نیز باعث کاهش شدت علائم می شود.

 

 

قارچهای  کلاهک دار ( Mushrooms )

 

علاوه برقارچ حلقوی ، قارچهای کلاهک دار دیگری وجود دارند که  در چمنها دیده میشوند و به چمن اسیب نمیرسانند.اما ممکن است آنها دیده نشوند واین باعث میشود که مردم نگران شوند که بچه ها یا حیوانات  خانگی انها را بخورند. بعضی از قارچهای کلاهک دار چمن  سمی یا خیلی سمی هستند و برخی دیگر سمی نیستند، بنابراین راهی برای تشخیص قارچهای  سمی از غیر سمی وجود ندارد. مگر این که جنس و گونه انها شناسایی شوند.

روش ساده ای برای کنترل قارچهای کلاهک دار چمن وجود ندارد .موقعی که یک دوره بارانی ممتد وجود داشته باشد این قارچها بر روی مواد ارگانیک (مثل کاه) و چوبهای پوسیده، رشد میکند. در صورت امکان حذف چوب های زیر خاک و کنده های قدیمی  باعث کاهش منابع غذایی قارچهای کلاهک دار و تعداد انها درسالهای بعد میشوند. میتوان قارچهای کلاهکداری که دیده میشوند را چید و نابود کرد تا خطر انها برای بچه ها و حیوانات خانگی کم شود.

 

کپک مخاطی ( Slime Molds )

 

 

شکل 16. کپک مخاطی سفید مایل به خاکستری روی چمن

 

کپک مخاطی گاهی اوقات بر روی چمن در دوره بارش  باران و رطوبت بالا شکل میگیرد.

یک ماده سفید مخاطی بر روی چمن جمع میشود که بعد ان ماده مخاطی، پودری وسفید ،سپس خاکستری یا ابی خاکستری میشود.

کپک مخاطی خسارت مستقیم به چمن وارد نمی کند زیرا فقط در سطح برگها رشد میکند و به ان حمله نمیکند.  اگرچه انها به مدت طولانی  روی چمن باشند ممکن است مقداری خسارت وارد کنند. کمبود نور باعث زردی  و ضعیف شدن  و مورد حمله واقع شدن چمن ، توسط  موجودات دیگر میشود. اسان ترین روش کنترل تمیز کردن انها با استفاده از جارو یا شانه است.

 

 ( Moss and Algae )  خزه و جلبک

خزه وجلبک جزو گیاهان سبز ابتدایی هستند اغلب در مناطق سایه دار و مرطوب چمن ها پیدا می شوند و بعضی اوقات روی دیوارها و ساختمان ها مشاهده می شوند.

بهترین کنترل شامل بهبود بخشیدن زهکشی خاک ، افزایش گردش هوا و توسعه نور و کاشت ارقام چمن یا گیاهان پوششی مقاوم به سایه می باشد.

مواد شیمیایی برای کنترل جلبکها وجود دارند اما یک راه حل موقت است و ممکن است به گیاهان اطراف خسارت بزند.

 

خسارت ناشی از سگ (Dog Damage  )

 

چمن ها ممکن است توسط اوره سگ آسیب ببینند. لکه های شبیه لکه دلاری یا Rhizoctonia هستند. تفاوت در قسمت بیرونی ناحیه مرده چمن است که در آن قسمت چمن رشد بیشتری دارد. آبیاری سنگین نمک اضافی را می شوید  و به بهبود چمن کمک می کند.

 

بیماری چمن و درمان و اصلاح چمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول

مقایسه

تماس فوری